Локация:                с. Очуша, общ. Самоков
Разгъната площ:  140 кв.м
Фаза:                      В процес на строителство
Особености:          Дървена конструкция и стени от сламени бали и глина