Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

B

Building Biology

Bau-biologie (Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в проектирането и строителството на нови сгради, при реновации и ремонти.

Това е направление, което обединява методи за проектиране и технологии за предоставяне на информация, необходима за създаване на здравословни домове и работни места. Изследва цялостната взаимосвързаност в живота и търси начини за решаване на проблеми, продиктувани от съвременния начин на строителство и изгражане на селища.

Bau-Biologie® се заражда след Втората Световна Война в Германия и строителния бум след това. Тъй като се строи бързо и некачествено, учените наблюдават обезпокоителна закономерност на рязко влошаване на здравето на обитателите в тези нови сгради. Особено засегнати са малките деца и възрастните хора. Днес принципите на Building Biology стават все по-актуални, поради постоянните иновации, които внасят в домовете ни все повече източници на вредни излъчвания – мобилни телефони, wi fi модеми, PVC настилки, мебели от формалдехидни смоли и т.н. Собствените ни домове таят заплахата на увеличаващите се болести на новото хилядолетие – астма, алергии, мигрена, рак, стерилитет, хиперактивност при децата и много други.

Домът и средата, която обитаваме рефлектират върху здравето ни основно по два начина:

 1. Как е построена една сграда: физическата й структура и функционална взаимосвързаност, така че да създава и поддържа здравословна среда.
 2. Как обитаваме сградите: различните механизми и навици на обитаване, които влияят силно на средата и определят качеството й.

The IBN Institut fuer Baubiologie (Building Biology) & Oekologie, Германия формулира някои от следните биологични, екологични, психологически принципи:

 • Използване на естествени (местни) и безвредни за здравето и околната среда материали.
 • Съхранение и намалено използване на енергията и използване на възобновяеми енергийни източници, където е възможно.
 • Осигуряване на добър микроклимат в помещенията.
 • Пасивно регулиране на влажността на въздуха.
 • Баланс между топлоизолирането и задържането на топлината на сградата.
 • Оптимизиране на температурата на въздуха и повърхностите в помещението, „усещането за комфорт“.
 • Постигане на добро качество на въздуха.
 • Осигуряване на естествена светлина и цветове.
 • Изследване и ограничаване на въздействието на електромагнитни полета и излъчвания. 
 • Осигуряване на възможно най-доброто качество на питейната вода.
 • Хармонични размери, пропорции и форми.