Terms related to sustainable building and design.

Натиснете една от буквите по-горе за да достигнете страница с термини, започващи с тази буква.

Bau-biologie (Building biology) в превод „строителна биология или строителство за живот“ е наука, която изучава връзката между нашите тела и заобикалящата ни застроена среда и прилагането на това знание в проектирането и строителството на нови сгради...


Направлението в архитектурата и дизайна, наречено Биоклиматичното проектиране се изразява във взаимовръзката между  Биология, Климатология, Архитектура и Технология. Набляга се на съобразяването с терена и биоклиматичните особености на мястото,...


Биомимикрията е дисциплина в дизайна и проектирането, която търси устойчиви решения, подражавайки и изследвайки доказалите се с времето модели и стратегии в природата, например слънчеви фотоволтаични клетки, вдъхновена от едно листо.

...


Биотектурата се състои от набор от принципи, които определят симетрията или това качество на електрическото поле, които позволяват на всички биологични структури да процъфтяват. В основата е твърдението (убедеността, изследването),че всички живи...


NO (Natural Occurance) - доколко е природно наличен материала;
EI (Ecological Impact) - екологично въздействие на материала;
HI (Health Impact) - въздействие на материала върху здравето;
...


А златното сечение е една от най-ярките и устойчиви прояви на хармония на природата.
Определение: По-голямата част се отнaся към по-малката, както цялото към по-голямата.


Човек харесва някакъв предмет заради формата му....


Приема се, че една сграда може да бъде класифицирана като нискоенергийна, ако разходите за отопляването й се намалят поне с 30%. В повечето случаи обаче като нискоенергийни се определят сгради, чиято специфична потребност от отопление е по-ниска от 48...


Страници