Aрхитектурата за мен е много повече от строителство на сгради. Тя е опит да създадем бъдеще - една по-добра реалност, от тази в която сме сега. Общуването, взаимодействието, доверието и пътят, който извървяваме с хората, за които проектираме, са неща,...
Вярвам, че когато човек иска да промени ситуацията, не трябва да се бори с миналото, а да запретне ръкави и да прави бъдещето. Именно затова започнах да се интересувам и да работя в сферата на устойчивото строителство.Специализирала съм в областа на...
Покрай работата си е Ботаническата градината се приближих до приложението на ландшафтния дизайн на практика – създаване на сезонни и тематични кътове, отглеждане на растителен материал, реконструкция на съществуващи тематични кътове като алпинеуми, водни...